• Tập trung nghiên cứu các bệnh nan y chưa có phương thức chuẩn đoán – điều trị tối ưu và công bố kết quả nghiên cứu trên các diễn đàn khoa học Quốc tế.
  • Ứng dụng kỹ thuật cao để xác định gen và các yếu tố môi trường gây bệnh nhằm tìm ra giải pháp chuẩn đoán và điều trị phù hợp với từng người bệnh.
  • Thiết lập các bằng chứng khoa học của các phương pháp điều trị theo y học cổ truyền, để từ đó phát triển những liệu pháp điều trị mới kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền.
  • Kết hợp các giải pháp khoa học và công nghệ y, dược với các giải pháp khác để phát triển và duy trì dân số với quy mô và cơ cấu hợp lý, nâng cao chất lượng dân số nhất là tầm vóc, thể lực của con người Việt Nam.
  • Nghiên cứu sản xuất nguyên liệu dược chất phục vụ công nghiệp bào chế thuốc, tăng dần tỷ lệ nguyên liệu dược chất trong nước, phát huy ưu thế, tiềm năng về dược liệu và thuốc y học cổ truyền. Quy hoạch một số vùng chuyên canh để sản xuất dược liệu. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong nghiên cứu và sản xuất thuốc từ dược liệu trong nước và thuốc y học cổ truyền.