• Đội ngũ Viện Phát triển Y Dược công nghệ cao là các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm để nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực Y dược và ứng dụng, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Y dược công nghệ cao.
  • Đội ngũ Viện Phát triển Y Dược công nghệ cao có tài năng, có năng lực thực thi và luôn đối thoại thẳng thắn, hành xử theo giá trị, chấp nhận các thách thức và luôn ấp ủ đưa ra các giải pháp thông minh dựa trên nền tri thức hiện đại.
  • Viện Phát triển Y Dược công nghệ cao tuyển dụng những người có năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, sáng tạo, chú trọng hiệu quả, nhiệt tình trong công việc.