Thông tin ( Informations ) là một khái niệm trừu tượng mô tả những gì đem lại hiểu biết , nhận thức cho con người cũng như các sinh vật khác. Thông tin tồn tại khách quan. Thông tin có thể tạo ra, phát sinh, truyền đi, lưu trữ, chọn lọc. Thông tin cũng có thể méo mó, sai lệch đi do nhiễu tác động hay do người xuyên tạc,…

Hàng ngày con người luôn phải tiến hành xử lý thông tin. Quá trình xử lý đó có thể hình dung như sau: Từ những dữ kiện có được và các mục đích được đặt ra, con người cần suy nghĩ để lựa chọn những tác động và trình tự để thực hiện các tác động đó nhằm đưa ra được những quyết định đúng để đạt được mục đích. Như vậy, phương án hành động chính là kết quả của quá trình xử lý thông tin.