Triển khai Trung tâm Ngân hàng Gen Việt Nam giữa Viện Phát triển Y Dược Công nghệ cao  Medpharin và Công ty TNHH MTV My Health
Triển khai Trung tâm Ngân hàng Gen Việt Nam giữa Viện Phát triển Y Dược Công nghệ cao Medpharin và Công ty TNHH MTV My Health
Hiện nay, trên thế giới có 3 ngân hàng dữ liệu gen lớn (CSDL) là GenBank - NCBI (Ngân hàng CSDL sinh học của Mỹ), EMBL-Bank (CSDL của châu Âu về trình tự nucleotide, dự đoán tương tác protein-protein) và DDBJ – DNA Data Bank of Japan (Ngân hàng CSDL DNA của Nhật). Đây là các ngân hàng cơ sở dữ liệu (CSDL) mở, được trao đổi hàng ngày nhằm góp phần tăng thêm tổng số dữ liệu về chuỗi trình tự trên thế giới. Các cơ sở dữ liệu đã chia sẻ hầu như thống nhất với nhau và được gọi là INSD – trình tự cơ sở dữ liệu quốc tế Nucleotide. Khi các dữ liệu được xem dưới dạng là nguồn mở và được chia sẻ trong ...
Trở lại đầu trang