Tương đương sinh học và việc lựa chọn thuốc
Tương đương sinh học và việc lựa chọn thuốc
Hiện nay thị trường thuốc của ta ngày càng mở rộng, phong phú. Rất nhiều thuốc của nước ngoài đưa vào Việt Nam với giá rẻ (Ấn Độ, Pakistan…) thậm chí rẻ hơn thuốc trong nước sản xuất. Bên cạnh đó lại ...
Trở lại đầu trang