Y học hạt nhân - Bước tiến quan trọng của Y học
Y học hạt nhân - Bước tiến quan trọng của Y học
Bạn có thể đã thấy hình ảnh những bệnh nhân được xạ trị để điều trị ung thư, và các bác sĩ chỉ định các xét nghiệm chiếu chụp như PET, SPECT để chẩn đoán bệnh... Những công nghệ trên liên quan tới ...
Trở lại đầu trang