Tin mới
AI hỗ trợ bác sĩ trông nom bệnh nhân
AI hỗ trợ bác sĩ trông nom bệnh nhân
Hai chuyên gia về thần kinh người Mỹ, xuất phát từ việc bệnh nhân thiếu khả năng tiếp cận với các chuyên gia sức khỏe tâm thần, đã phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) – đóng vai trò tương tự ...
Ứng dụng giá trị của AI trong lĩnh vực y tế
Ứng dụng giá trị của AI trong lĩnh vực y tế
Một báo cáo gần đây từ Accenture đã phân tích giá trị trong tương lai gần của các ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe. Dựa trên kết quả của báo cáo, dưới đây là ba ứng dụng AI hàng đầu có tiềm năng ...
Trở lại đầu trang